Forum

Du skal være logget ind for at oprette emner eller lave indlæg

Kultur - musik - køkken

Jeg vil gerne oprette denne gruppe, jeg håber vi med tiden kan få flere medlemmer. Med Kultur menes der  vi har et sted i Rimsøhuset der ER et kultursted.                                                                                                                                          Sagen er at vi i Kultur henseende ikke har nogen midler til at lave arrangementer, det kan være hvad som helst, eller ideer - musik - foredrag - rejsebeskrivelser - billeder fra rejseture - fortællinger a pro po den seneste bogudgivelse (8-11) hvor der var mange med lyst til at give en oplevelse videre. Ideer og folk er velkomn.                                                P  På vores visionsmøde lagde jeg en ny måde at få noget til at vokse indenfor kultur i Huset.                                                      KOM  og vær med til en videre udvikling af Rimsøhusets kulturside.  Ide og tanke  Mandag den 25. november i Rimsøhuset  KL. 14.

Kram til alle og vel mødt.   Hilsen Susan

God ide - Susan, -

Jeg regner med at rydde op i den eksisterende menustruktur efter mødet på mandag. Der er grupper der ikke er mere - og grupper der er opstået. - Det kunne være tjentligt at indrette menuen efter 'den virkelige verden' - som jo er noget der forandre sig med jævne mellemrum !:0)

Under alle omstændigheder set vi til det på forhånd aftalte møde på mandag.

Niels

Info..... Det er nu 14 dage siden vi havde en aften med Klyngerne.   I den forbindelse står fadøl anlægget og fustaser der stadig og fylder.  ?  har forsøgt at få arrangører i tale, ingen response. ????

I samme forbindelse er der forsvundet det meste af det musikanlæg vi havde i salen ?  ved du noget om dette, ville det være rart om det kom tilbage eller at der er en rimelig forklaring.???

 

Så lykkedes det, Fadøls anlægget, som vi jo ikke kunne bruge af, Nu bliver det hentet i eftermiddag.

OK det lykkedes efter 13 dage at fadøls anlægges og fustacer blev hentet.

Jeg ved ikke hvor mange der ser disse indlæg, skriverier, men det begynder at blive vigtigt at du er med.

Der er d.d en dagsorden for bestyrelses mødet den 12. december.

Der savnes en dagsorden for medlemsmødet som er på torsdag den 5. december kl 19.

Der er ting og sager at drøfte.  "Kultur-huset". -  vedtagelser omkring generalforsamling til marts. -

(brevstemmer ?) Arbejdsgrupper "hvem er de" der kom ikke noget referat efter visions mødet. tjah og måske er der lidt mere.  Kom og vær en del, Rimsøhuset skal være en del af Djurs.,,....!!!!!!

 

Hej Susan, -

Jeg ville gerne oprette den gruppe du beder om.

Er på den ene side i tvivl om der overhovedet er nogen der bruger forum, -

På den anden side kan jeg se, at der har været over tusinde besøg herinde - og det er nok ikke alene dig og mig.

Jeg ville vente til jeg fik referat fra gruppedannelserne - for over fjorten dage siden. - Jeg har ikke fået noget referat tilsendt.

Ligeledes er der ikke tilsendt nogle andre referater eller dagsordner for den sags skyld.

Jeg tar det som udtryk for, at der ikke rigtigt nogen der interesserer sig for et åbent forum, men hellere vil sidde og 'lurerpasse' - og se 'hvad andre' finder på.

Jeg lavde forum her primært for at alle skulle kunne komme til orde - Det er der åbentbart ikke behov for.

Jeg lavede også forum her, for at alle grupper selv kunne tage ansvar for at lave løbende kunne lave status på, hvad der foregår i grupperne. - Det er der åbentbart heller ikke behov for.

Og så lavede forum her, for at alle dokumenter som er af betydning internt i foreningen, skulle kunne være tilgængelige for foreningens medlemmer - Det er der åbentbart heller ikke nogen der syntes er særligt interessant.

Derimod finder jeg det interessant at den 'vision' sakset fra den offentlige hjemmeside, som blev leveret sammen med 'Visionsmødets' dagsorden, kun indeholder visioner om huset som kulturhus - ikke et ord om økonomi, og alligevel handlede visionsmødet primært om at få dannet grupper der tog ansvar for huset praktiske og økonomiske drift. - Ingen kulturgruppe.

Du spørger om der er nogen der bruger forum. - Der er åbentbart mange der 'kikker' - men ingen deltager - ikke engang de folk der kunne deltage med rent formelle indlæg.

Jeg har brugt en del tid på at sætte systemet op, forsøgt at få orden i referater og lignende - og gjort plads til at der yderlig kunne indsættes diverse dokumenter, diverse tilladelser, aftaler med det offentlige osv - og ikke mindst de løbende økonomiske oversigter, som bestyrelsen har lovet at leverer.  - Ikke ét er blevet tilsendt til at sætte ind.  (Jette har - på forespørgsel tilsendt hvad hun havde af gamle tekster - Tak for det Jette - Men ellers kun indkaldelse til det såkaldte 'visionsmøde')

Hvis der overhovedet er behov for noget sådant som ´medlemmernes.net' - så ser jeg gerne, at der er nogen (?) der tager over. - Jeg gider ikke mere. - Jeg vil gerne sætte vedkommende ind i de praktiske detaljer - så svært er det heller ikke - men for at det skulle kunne fungerer, kræver det dog, at administratoren har en vist 'flair' for at arbejde med et IT baseret CMS. Her er der brugt WordPress.

Hvis ikke der er nogen der tager 'bolden' op, regner jeg med bare at lade systemet passe sig selv. Der er betalt for de næste halvandet år, så kan i se om det forsvinder i glemsel - eller om der inden for den tid er nogen der syntes det er umagen værd at tage handsken op.

Klø på Susan - ?

Niels

Hej Niels. Du må lige give os lidt tid til at lære at bruge forum. De ting du efterlyser til at sætte ind på forum, de kommer vel snart ind, håber jeg. Der er nok lidt for rigeligt af ting der sker i øjeblikket. Håber du bliver på pinden lidt endnu, så kan vi vel få sammenhæng osv. op at stå igen.

Hej Kis, -

Jeg har desværre ikke mere tid eller energi på projektet; men som du ser, så fungerer det endnu - og som det er nu, vil det fungerer de næste halvandet år som der er betalt for. Så kan i jo se om i har vænnet jer til det - og evt syntes det er umagen værd, at tage ansvar for at få opdateret med nyt menu system der er tilpasset nye fora og grupper.

Hvad angår samarbejde omkring kommunikation, ved jeg at de to referenter fra det såkaldte Visionsmøde, begge har været medlem og er blevet introduceret til medlemmernes.net. Dog har den ene - Karen - kategorisk meldt at hun ikke vil ha' noget med det at gøre.

Forumet var oprindeligt tænkt som et praktisk svar på det forsøg på at lave et lukket forum på Facebook som Jens Falk og Peter Danielsen foretog. Det kuldsejlede, så vidt jeg har forstået, mere eller mindre, da de ikke havde taget højde for, at ikke alle medlemmer var på Facebook - og at de heller ikke kunne skelne mellem, hvem der var medlemmer eller ikke medlemmer af foreningen Rimsøhuset, af dem der søgte om optagelse i den lukkede facebook gruppe.

Som sagt - så var medlemmernes.net tænkt som endnu en fremstrakt hånd mod en fælles kommunikationsplatform.

At det måske er blevet opfattet som det modsatte, kan jeg kun gætte mig til. Det tog over fire måneder at få bestyrelsens samtykke til at inviterer medlemmer. Enkelte medlemmer modsatte sig overhovedet at blive inviteret. - Og så vidt jeg kan forstå - så har Helle Stubbe mere eller mindre overtaget den indholdsmæssige redaktion af foreningens offentlige hjemmeside. Helle meldte sidst jeg spurgte hende om samarbejde - at hun bare ikke ville have noget som helst med medlemmernes.net at gøre. - Og når så referatet fra det såkaldte visionsmøde - trods mundtlig aftale og skriftlig anmodning ikke sættes ind på forum eller sendes til mig, så kan jeg igen ikke tage det som andet end en afvisning af godt samarbejde.

Jeg har forsøgt - måske er det min person der står i vejen, så derfor er det nok - for alle parter - bedst at jeg trækker mig helt fra Rimsøhuset.

Niels

Hej alle sammen.

Desværre modtager jeg ikke en orienterende mail når der sker noget i denne gruppe - selv om jeg er oprettet som abonnent. Jeg håber at  du forsætter Niels, som du måske har set af referatet (på hjemmesiden) fra sidste bestyrelsesmøde , så sker der nogle ændringer i arbejdsopgaverne. Nedenfor følger referat af seneste bestyrelsesmøde og af visonsmødet.

Jette.

Bestyrelsesmøde den 12. december 2019

Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Jette Mouritzen, Peter Niemann, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Susan Seldal, Karen Bredahl
Afbud: Kirsten Kristensen og Peter Danielsen

Valg af ordstyrer: Jette
Valg af referent: Karen
Medlemmer fra kl. 18.30 til kl. 19.
Der var ingen fremmødte medlemmer. Karen fremlagde ønske fra Susan Bieber og Elsemarie Brøndum om, at overskuddet fra kontantsalget i baren samt indbetalinger fra madspild går i en separat kasse, som kan bruges til arrangementer. Det besluttes, at Susan Seldal fører en separat konto på bar og madspild. Overskuddet fra denne konto må Susan og Elsemarie (eller andre) bruge til arrangementer. Alle transaktioner på denne konto skal godkendes af forretningsudvalget.
Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
Jytte: Der er behov for oprydning i legerummet. Dorrit Carlsen tager sig af oprydning.
Jette: Brandalarmeringen kan ikke ændres, men måske kan vi få en længere forsinkelse på, så der er tid til at afværge en udrykning.
Der mangler både tagplader og rygningsplader. Isoleringen skal genetableres efter vandskade og el-arbejde. Jette er tovholder.
Økonomi.
Susan Seldal redegjorde for den aktuelle økonomiske situation. Økonomien er blevet bedre. Medlemskab af Radio Djursland droppes. VisitDjursland vil have 2500 kr. + moms for at lave reklame for os. Jytte kontakter dem for at høre, hvad det betyder for os, hvis vi ikke betaler. Danny og Bodil ønsker ikke at fortsætte med at styre bookingen. Jette Mouritzen tilbyder at overtage. Punktet sættes på næste medlemsmøde til orientering og næste bestyrelsesmøde til beslutning.
Drøfte pris på medlemmers brug af åbne værksteder.
Brug af åbne værksteder koster 20 kr. pr gang inkl. en kop kaffe.
Åbne arrangementer koster 30 kr. pr deltager. Derudover kan vi tilbyde salg af kaffe samt salg fra baren.
Drøfte udlejningskontrakt, se forslag, bilag 1.
Kontrakten blev godkendt med følgende ændringer: der skal betales for knust service, diverse ødelæggelser samt udløsning af brandalarmen. Den sidste parentes slettes.
Drøfte udlejning generelt.
Huset kan ikke levere forplejning til private arrangementer, men vi kan henvise til en kok / kogekone. Private arrangementers indkøb kan ikke køre over Rimsøhusets købekort.
Udvidelse af antallet af værelser til B&B: B&B-gruppen tager dette på deres næste møde og kommer med en indstilling til næste bestyrelsesmøde.
Eventuelt.
Beslutning om træet i gårdhaven tages på næste møde.
Der er forslag om, at man skal kunne melde sig ind via hjemmesiden.

Ref. Karen Bredahl

Visionsmøde 17. november 2019

Jytte orienterede kort om de seneste aktiviteter i huset. Der har været 9 arrangementer i november og 8 i oktober. Der er tre faste arrangementer: Sysler og Samvær, madspild og Qi gong.

Jette orienterede om den aktuelle økonomiske situation. Der er ikke behov for at bede om henstand med betalinger nu.

Der forhandles med kommunen om at ændre husets status i forhold til brandmyndighederne.

Der er brug for flere værelser til udlejning i højsæsonen. Det foreslås, at B&B-gruppen arbejder videre med at finde egnede værelser, som kan inddrages. Folk, som gerne vil komme med input til gruppen, kan bruge Forum. Punktet tages op på et medlemmøde.

Der blev nedsat fire grupper, som hver udarbejdede en liste med forslag til aktiviteter og en ide til, hvordan gruppen skal arbejde videre.

Efter gruppearbejdet, fremlagde de fire grupper deres forslag. Plancherne bliver hængende i vinduerne ud til gården indtil videre.

BnB gruppen:  : Jytte, Niels, Helle, Susan S, Elsemarie, Jette M

Fremover sendes alle fakturaer kun til en konto.

Der arbejdes på at betaling af BnB værelser sker forud.

Flere værelser til udlejning

Flere medlemmer

 

Kultur, bar og køkkengruppen: Susan B, Elsemarie

Tovholder Susan B

Næste møde 25. nov. Kl. 14.00.

Mere specificeret regnskab som viser indtægter og udgifter for gruppen.

Der udarbejdes en skriftlig aftale for leje af festsal og køkken.

Rengøring af køkken og fællesarealer

 

Bygningsvedligehold- og havegruppen:

Tune, Jytte, Danny, Jette M, Gouser, Tune, Jytte  - tovholder Jette.

Forslag - der såes blomsterfrø hele vejen rundt om huset i stenbelægningen.

Forslag – etablering af en krolfbane.

Græsset i frugthaven har i år fået lov at gro som er eksperiment til fordel for flere insekter. Det fungerer dog ikke så godt rundt om frugttræerne. Det undersøges hvor vi kan finde en græsslåmaskine som kan klare at slå det lange græs. Jette undersøger om der er nogle muligheder for at låne en græsslåmaskine.

Tagreparationer – udskiftning af tagrygning og tagplade.

El-kabler i trappegang til kælder fastgøres.

El-styret shuntventil på centralvarmeanlægget.  Tune og Gouser vil undersøge om det evt. er motoren på shuntventilen der er brændt af (kan gøres uden at der ”stilles” på ventilen).

Er ekst. HFI relæer lovlige, Tune vil gerne undersøge dette.

Der er ikke aftalt et møde

 

Kreativgruppen:

Bodil, Karen B, Jette S, Helle - tovholder Bodil

Sysler og samvær er en del af denne gruppe (sy, male, strikke, reparationer).

Adventscafé

Højtider, arrangementer.

Spillecafé

Dans

Film

Salg af fremstillede produkter til fordel for huset.

Næste møde den 27. januar 2020.

 

Kommunikationsgrupppen: Niels, Jytte

 

Der vil opstå projekter/arrangementer op som ligger i grænseområdet grupperne imellem, samarbejde på tværs er derfor vigtig.

 

Alle fire gruppers arbejde gennemgåes på næste medlemsmøde.

 

Følgende punkter tages op på næste medlemsmøde:

  • Udlejningsaftale ved udlejning af festsal og køkken. Der bør udarbejdes en liste over, hvad der skal gøres inden aflevering og hvad det koster, hvis lejerne ønsker at betale sig fra det.
  • Der er behov for flere til rengøring i B&B og i huset generelt.
  • Betaling for brug af åbne værksteder generelt, og i nogle tilfælde med eller uden kaffe og kage.

Betaling for kaffe/te på medlemsmøde

 

Referenter Karen og Jette.

 

 

 

Hej Jette .  Har set hvad du har skrevet , dejligt. tar lige nogen dages juleferie.